Solcelle ventilationsanlæg og solcellestrøm


Solcelle ventilationsanlæg

Et solcelle ventilationsanlæg er baseret på energi fra solen og giver dig dermed gratis ventilering. Ventilatoren skal ikke tilsluttes stikkontakten og kræver ikke strøm. Ventilatoren kører udelukkende på solenergi, og den kræver ingen vedligeholdelse.  

 Med et solcelle ventilationsanlæg sørger du for at holde din bolig tør og hele tiden have frisk luft i dit hus eller sommerhus. Særligt i sommerhuse, kældre, kolonihavehus og rum, som har tendens til at blive for fugtige, er det en god idé at benytte et solcelle ventilationsanlæg. På den måde nedsætter du risikoen for mug og svamp, holder huset eller rummet lugtfrit og får en god luftcirkulation.

Hvis du eksempelvis ikke har noget ventilationsanlæg i dit sommerhus, er en solcelleventilator en god mulighed af følgende grunde:

  • Det er en af de billigste ventilationsløsninger man kan investere i
  • Solcelle ventilationsanlægget sørger for, at den fugtige luft bliver trukket ud af sommerhuset og at ny, tør luft bliver trukket ind

Du kan også vælge en solcelleventilator med kraftigere udsugning og investere lidt flere penge i den.

 

Solcellestrøm

Solcelle paneler

Solcelle paneler

Solcellestrøm bliver produceret ved, at solens røde stråler rammer solcellen, og materialets elektroner får tilført energi. På den måde får du gratis el, når først solcelleanlægget er installeret.

Med solcellestrøm får du desuden CO2 neutral el, og dermed påvirker produktionen af el ikke miljøet på samme måde.

Processen, der bliver sat i gang, når solcellestrømmen bliver produceret, er ikke afhængig af direkte sollys. Det betyder, at solcellerne også kan producere strøm i overskyet vejr – dog i mindre mængder end ved direkte sollys.

 

Omdan strømmen fra solcellerne til vekselstrøm

Solceller producerer jævnstrøm, og styrken afhænger af dit solcellemoduls størrelse og intensiteten af sollyset.

Hvis du skal kunne bruge strømmen i stikkontakterne, skal den omdannes fra jævnstrøm til vekselstrøm. Det gør du med en net-inverter, og på den måde får du strømmen ud i stikkontakterne i huset samtidig med, at der suppleres med strøm fra el-selskabet.

Du kan gemme den el, du producerer med dine solceller, hvis du investerer i et batteri til at gemme det på.

 

Hybrid solcelleanlæg med batteri

Et hybrid solcelleanlæg med batteri kan lagre den solcellestrøm, som du ikke får brugt med det samme og sende den overskydende strøm ud i el-nettet, når batteriet er helt opladet.

Fordele ved et hybrid solcelleanlæg med batteri

Hvis du investerer i et hybrid solcelleanlæg med batteri:

  • Får du en endnu bedre økonomi sammenlignet med, hvis du har et solcelleanlæg uden batteri
  • Kan du i løbet af sommeren producere størstedelen af det el, du har brug for, da du kan gemme el på batteriet til natten og aftenen
  • Ved strømsvigt har du en alternativ mulighed for at få strøm, hvis du har gemt el på batteriet
  • Du skal ikke sætte dig ind i tilskudsordninger

 

Hvordan fungerer det?

Dit hybrid solcelleanlæg med batteri dækker først dit eget elforbrug. Hvis der herefter er strøm tilbage, lades batteriet op, og hvis der stadig er strøm tilovers, vil det blive sendt til el-nettet.

Niels E. Jensen tilpasser dit solcelle-anlæg til dit aktuelle el-forbrug, hvad enten du skal bruge solceller til ventilation eller strøm, og lige meget om det er til dit hus eller sommerhus. Kontakt os på 63 41 50 00 for yderligere information, hvis du ønsker en grøn løsning inden for solenergi.